Obiective


Implica-te distribuind...Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Facebook
Facebook

Asociația Pieces of Heaven are în vedere două domenii principale:

  1. Ajutorarea copiilor proveniți din familii defavorizate
  2. Protecția animalelor

Obiectivele asociației se subsumează celor două domenii.

Ne propunem să ajutăm copii care provin din familii defavorizate luptând pentru:

Acceptare:

Fiecare copil este un individ cu valoare intrinseacă și trebuie respectat și acceptat de colegi, comunitate și societate, astfel încât să poată să se dezvolte. Luptăm cu stereotipurile rasiale și de gen și încercăm să oferim fiecărui copil un început de viață echitabil, sănătos și moral, și astfel să îi asigurăm o maturizare de succes, cu ajutorul familiei și comunității.

Incluziune:

Fiecare copil și tânăr are rolul său atât în societate, cât și în cadrul familiei. Acesta trebuie să beneficieze de dragoste, respect, susținere și acceptare din partea celor două sfere: familiale și sociale. În societatea românească actuală predomină prejudecățile și stereotipiile, împiedicând astfel dezvoltarea normală a copiilor care provin din familii defavorizate (fie sărace, fie rrome). Asociația Pieces of Heaven își propune să spargă aceste bariere, să lupte pentru respectarea drepturilor fiecărui copil și astfel să asigure incluziunea socială a copiilor defavorizați.

Dezvoltare:

Fiecare copil are nevoie de anumite condiții specifice pentru a se putea dezvolta și integra social: educație, asistență medicală, facilități de recreere, condiții minime de trai, mediu familial și social stabil etc. Problemele cu care se confruntă familiile adesea se refrâng asupra copiilor, mai ales în cazul familiilor defavorizate, lucru care influențează dezvoltarea copiilor. Cele mai des întâlnite probleme sunt familiile monoparentale, șomajul, numărul mare de copii, lipsa veniturilor, nivel de educație scăzut, boli, alcoolism, condiții de viață insalubre (lipsa de canalizare, apă curentă, curent, surse de încălzire), incapacitatea de a satisface nevoile primare (hrană) etc. Pieces of Heven își propune să amelioreze pe cât posibil aceste carențe, astfel încât copii care provin din aceste familii să se poată dezvolta normal, să ajungă adulți responsabili, capabili să își ajute familiile.

Educație:

Educația are un rol crucial în dezvoltarea copiilor. Majoritatea copiilor din familii defavorizate nu beneficiază de educație din mai multe cauze (lipsa actelor necesare pentru înregistrarea copiilor la școli, lipsa mijloacelor de deplasare, veniturile inexistente sau scăzute ale familiilor etc.). Noi recunoaștem împortanța educației, de aceea încercăm să asigurăm o educație adecvată copiilor provenind din familii sărace, în condiţiile egalitaţii de şanse, care să ducă la atingerea potenţialului maxim al copilului.

Pe lângă educația școlară a copiilor, depunem eforturi să oferim educație juridică, de sănătate și sexuală membrilor familiilor.

Speranță:

Dorim să oferim copiilor speranța într-un viitor mai bun, în care potențialul lor este îndeplinit. Speranța într-o societate deschisă, care să îi respecte și să îi accepte. Speranța într-o viață de adult împlinită!

Protejăm animalele prin: 

Salvare:

Animalele abandonate, maltratate, rănite și/sau neglijate au nevoie de ajutorul nostru. De cele mai multe ori aceasta presupune să luăm animalul din locația curentă, să îi asigurăm un control medical și eventual tratament (dacă este necesar) și să îl plasăm într-un mediu care să permită recuperarea și reintegrarea animalului (adăpost, cabinet medical, familie adoptivă temporară sau permanentă).

Sterilizare:

Ajutăm la sterilizarea câtor mai multe animalele cu și fără stăpân (atât câini, cât și pisici), în încercarea de a reduce numărul de animale de pe străzi, și în încercarea de a reduce numărul animalelor abandonate pe stradă și numărul animalelor fără stăpân. Vezi campania Legalizează-ți prietenul!

Adopție:  

Promovăm intens adopțiile animalelor salvate (și nu numai). Încercăm să găsim familii responsabile, iubitoare, care doresc și au posibilitatea de a oferi o viață satisfăcătoare animalelor. Pentru aceasta, facem vizite la domiciliul potențialelor familii adoptive pentru a ne asigura că acestea au posibilitatea de a adopta și încheiem contracte de adopții. Fiecare animal dat spre adopție este sterilizat, vaccinat și microcipat.

Promovare:

În încercarea de a găsi familii adoptive pentru animalele aflate în grija noastră, organizăm campanii de promovarea a animalelor. În cadrul acestor campanii este prezentată povestea fiecărui animal în parte, descrierea caracterului animalului și poze cu acesta.

Asigurarea tratamentului  medical:

Există numeroase situații în care animalele salvate de noi au nevoie de tratament medical, intervenții chirurgicale și recuperare. De fiecare dată când acestea sunt necesare, noi le asigurăm, cu ajutorul medicilor parteneri.

Strângere de fonduri:

Salvarea, transportul, sterilizarea, promovarea, tratamentul medical, presupun un efort financiar imens. La acestea se adaugă și asigurarea hranei și uneori chiar plata adăpostului provizoriu. Pentru a realiza cu succes toate aceste activități, asociația are nevoie de fonduri. Aceste fonduri le obținem din donații, din evenimente caritabile, din vânzarea produselor realizate de noi sau donate și din sponsorizări.

Veganism:

Protecția animalelor se referă la toate animalele, nu doar la câini și pisici. Având în vedere faptul că 98% din animalele care sunt abuzate și omorâte anual la nivel global, sunt omorâte pentru hrana omului (57 de miliarde de animale anual), noi dorim să promovăm veganismul ca stil de viață. Veganismul caută să excludă, pe cât posibil și practicabil, toate formele de exploatare și cruzime față de animalele folosite pentru mâncare, îmbrăcăminte și oricare alt scop. Promovăm veganismul prin organizare de seminarii, proiecții de documentare tematice și dezbateri.

 

 

 

Implica-te distribuind...Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Facebook
Facebook